Admin Login Here

Admin Login Form

 Inventory of Existing Irrigation Schemes_GIBBS
DistrictEPATAsite nameArea during dry season(ha)operationalLatitudeLongitudeF9F10
ThyoloThyolo centreSTA MphukaNantitima0yes8223300722400  
ThyoloThyolo centreNchilamwerachibwana yes8225000731600  
ThyoloThyolo centreNchilamweramagombo yes8221500728200  
ThyoloThyolo centreNchilamwerachimwemwe yes8219400729500  
ThyoloThyolo centreNchilamwerantanangale yes8219500729600  
ThyoloThyolo centreNchilamweratingoyesa yes8216400727200  
ThyoloThyolo centreNchilamwerammodzi no8215300731700  
ThyoloThyolo centreSTA Mphukaloti no8219700719700  
ThyolomasambanjatiChangatanathande5yes8212500725400  
ThyolomasambanjatiChangatamakwasa2.4yes    
ThyolomasambanjatiChangatamichizu1.5yes    
ThyolomasambanjatiChangatankuzi13yes    
ThyolothekeraniNsabwethekerani1.5yes    
Thyolomatapwatachimalirosani yes8229100741500  
Thyolomatapwatachimalironandolo yes8236000740600  
Thyolomatapwatachimalirongongondole yes8238200741600  
Thyolomatapwatachimaliromuthekere yes8238200741600  
Thyolomatapwatachimalirompuluka yes8236100737500  
Thyolomatapwatachimalirojanuary yes8245600727200  
Thyolomatapwatachimalirongalande yes8245600727200  
Thyolomatapwatachimalirotopiasi yes8245600727200  
Thyolomatapwatachimaliromukhwela0.1yes8234700733700  
Thyolomatapwatachimalirokantola0.1yes8234700733700  
Thyolomatapwatachimalirochimenya yes8234700733700  
Thyolomatapwatachimaliromahaya0.1yes8230100732900  
Thyolomatapwatachimalironlukula yes8232700732100  
Thyolomatapwatachimalirochimaliro yes8233200733500  
Thyolomatapwatachimalirojamali yes8234700733700  
Thyolomatapwatachimalirochalamanda yes8235900727100  
Thyolomatapwatachimaliromaluwa yes8237600729100  
Thyolomatapwatachimalirogilbert yes8238500728900  
Thyolomatapwatachimaliromatiki yes8235900725900  
Thyolomatapwatachimalirosemu yes8235900725900  
ThyolokhonjeniKapichinaming'omba4yes8218700749000  
ThyolokhonjeniKapichikabvunye1.5yes8216300749200  
ThyolokhonjeniKapichikhonjeni1.5yes8219000741300  
Thyolokhonjenichimaliromikarate1yes8228000743800  
Thyolokhonjenichimaliromithande0.5yes8226400743400  
Thyolodwalebvumbwenachiwale yes    
Thyolodwalebvumbwemwanaalilenji no    
Thyolodwalethomasichumachilimunthaka0.8yes    
Thyolodwalemphukatilimo no    
Thyolodwalemphukambisi0.4no    
Thyolodwalemphukamwaiwathu0.3yes    
Thyolodwalethomasinangumi0.4yes    
Thyolodwalethomasikhamalipindula0.3yes    
BlantyreNtondansombag.gama0.4 8248500710800  
BlantyreNtondansombam.chikwembani0.3yes8249100710800  
BlantyreNtondansombam.manchichi0.4yes8249800711800  
BlantyreNtondansombakafuliza0.1yes8236900703800  
BlantyreNtondansombaganosi0.2yes8236800703700  
BlantyreNtondansombachagwaoala0.2yes8232800703200  
BlantyreNtondansombanazikambe0.3yes8238600712400  
BlantyreNtondansombankwate0.1yes8236800703800  
BlantyreNtondansombankhwichi yes8242500706500  
BlantyreNtondansombakausiwa yes8242400706400  
Blantyrelirangwelundumandala8yes8301800711300  
Blantyrelirangwechigarueden nursieries3yes8291800700400  
Blantyrelirangwechigaruabede0.8yes8292100700900  
Blantyrelirangwechigaruidi0.3yes8290700700800  
Blantyrelirangwechigarukang'ombe1yes8291500700100  
Blantyrelirangwelunduchinyazi cluster0.9yes8300900713800  
Blantyrelirangwechigaruenode0.3yes8301500710500  
Blantyrelirangwechigarukamwiri cluster0.3yes8301400712400  
Blantyrelirangwechigarumasinde cluster0.3yes8289100700100  
Blantyrelirangwechigarumandiwa cluster0.3yes8287700699800  
Blantyrekunthembwekuntajamilala yes8273400609800  
Blantyrekunthembwekunthembwekunthembwe cluster yes8276900688100  
Blantyrechipandekapenichipala yes8271800613100  
Blantyrechipandekapenintenjele yes8268700612600  
Blantyrechipandekapenirabson yes8269600720600  
Blantyrechipandekapenimpasuka yes8263800713700  
Blantyrechipandekapenikafere yes8270900711400  
Blantyrechipandemachinjilia.malinki yes8264500715400  
Blantyrechipandekapenisinapyanga yes8265900716900  
Blantyrechipandekapenib.seyama yes8264800713800  
Blantyrechipandekapenichimela yes8265200716900  
Blantyrechipandemakatad.sagawa yes8279900726400  
chiladzuluthumbwekandewerechitawo0.6yes8256500743700  
chiladzuluthumbwekandewerechikwakwata0.3yes8256500743300  
chiladzuluthumbwenkalomandeya0.3yes8235500746600  
chiladzuluthumbwenkalontamba0.3yes8235500747700  
chiladzuluthumbwenkalosabuni0.6yes8245300741600  
chiladzuluthumbwekandewerendanga0.6yes8255300740300  
chiladzuluthumbwekandewerentayamoyo0.3yes8256700739800  
chiladzuluthumbwenkalomauwa0.4yes8243400738000  
chiladzuluthumbwekandewerethumbwe0.3yes8260900742600  
chiladzuluthumbwekandeweremasalani0.4 8258600740200  
chiladzulumombezintchemanamiseche11.4yes8271200728800  
chiladzulumombezilikoswemalabvi4.9yes8246600727900  
chiladzulumombezimpama nguludi3.1yes8263700732600  
chiladzulumombezintchemachilimankhwange2.2yes8250300732600  
chiladzulumombezilikoswechingala1.4yes8259800729600  
chiladzulumombezintchemanasulu4.7yes8264700743200  
chiladzulumbulumbuzikandeweremwanje0.5yes8267500735800  
chiladzulumbulumbuzimpama manole3.7yes8266400730900  
chiladzulumbulumbuzimpama mitumbu2.3yes8277800732600  
chiladzulumbulumbuzimpama nyungwe3.8yes8273700731500  
chiladzulumbulumbuzintchemomagomero4.3yes8275400739800  
chiladzulumbulumbuzichiterolirangwe7.9yes8273800727900  
chiladzulu mchematreadle pumps1.5yes8275400739800  
chiladzulu  njuli355yes    
phalombekasongomkhumbamitochi1.5yes8262500774100  
phalombekasongoSTA kanduyamnuzi1.4yes8273300791500  
phalombempindaSTA chiwaloulongo0.6yes8268700802200  
phalombempindaSTA chiwalomatenje2.6yes8274500791100  
phalombenaminjiwamkhumbamtambo8yes8260400777400  
phalombenaminjiwaSTA kanduyaulesi siupindula0no8270300795300  
phalombenkhulambenazombechisakasaka3yes8237000799800  
phalombenkhulambenazombetchereni yohane3no8238100800400  
phalombenkhulambenazombemwanje0.3yes8242200796800  
phalombenkhulambenazombenamikobwe 23yes8245800800800  
phalombenkhulambenazombekulambe166yes8247200799400  
phalombenkhulambenazombethambe0.3yes8247100796300  
phalombenkhulambenazombetawina0.3yes8259400798500  
phalombenkhulambenazombechangu5yes8265500802500  
phalombenkhulambenazombemauzi40yes8259400802500  
phalombenkhulambenazombenamikobwe 13yes8245800800800  
phalombenkhulambenazombesakanena0.3yes8237200796400  
phalombetamaniSTA genalamatiti3yes8282500785500  
phalombetamaniSTA genalamalunguni0.3yes8269200763600  
phalombetamaniSTA genalatchirima0.3yes8283100785300  
phalombewarumamkhumbathuthila12yes8245700775100  
phalombewarumamkhumbamvunguti4yes8247600772700  
phalombewarumamkhumbakuchombe4yes8247900772200  
phalombewarumamkhumbamwithere4yes8252400778500  
 warumamkhumbamtengera4yes8260500776300  
mulanje  lujeri yes    
mulanje mabukaruo(eastern produce ltd)420yes    
mwanzaThambaninthachenamitembe2.5yes8265800650800  
mwanzaThambaninthachenkangwe yes8264100650400  
mwanzaThambaninthachenkuthe yes8266600650800  
mwanzaThambaninthachephalira yes8261800654000  
mwanzaThambaninthachem'bawa no8257700653700  
mwanzaThambaninthachempeni yes8257700651900  
mwanzaThambaninthachekawiliza yes8257500650500  
mwanzaThambaninthachetiyese yes8263900674500  
mwanzanenodambekamoto0.3yes8297500677500  
mwanzanenomlauligonthi yes8307300675000  
mwanzanenongozikanikhombe yes8298500676300  
mwanzanenongozikaliona yes8304000669900  
mwanzaThambanimlaulichapita15yes8271200670700  
mwanzaThambanimlaulimatondo8yes8269500670200  
mwanzaThambanikandukumakombe2.5yes8270200676500  
mwanzaThambanimlauliferemu2yes8260500660200  
mwanzaThambaninthachempandadzi 1 yes8268100661100  
mwanzaThambanikandukumafisi yes8254100663500  
mwanzaThambanikandukuthambala yes8262200662500  
mwanzaThambanikandukulupiya yes8267200660400  
mwanzaThambaninthachempandadzi 21.5yes8263200660400  
mwanzaThambanikandukuamosi0.5yes8292300660200  
mwanzaThambaninthachelipongwe0.7yes8268200662800  
mwanzaThambanikandukumwanza prison12yes8273800689200  
mwanzalisungwisymonmoffati1yes8290000701500  
mwanzalisungwisymonkandoje0.3yes8294700704500  
mwanzalisungwisymonmanyenje2yes8398800703200  
mwanzalisungwisymonkholombidzo1.2yes8297000705300  
mwanzalisungwisymonwaiyatsa1.4yes8299500754800  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
The website is designed under National Irrigation Master Plan and Investment Framework, Project done by SMEC International Pyt. Ltd.